Author avatar
Marie Kronbergerová
1950

Profesorka na AMU Praha, Pražské konzervatoři a Týnské škole; překladatelka, publicistka, jazyková poradkyně. V Itálii na Evropském institutu ve Florencii a na Univerzitě pro cizince v Perugii obdržela certifikát v kurzu o italských operních libretech a certifikát v kurzu italských reálií. Její odborná činnost má velmi široké spektrum. V oboru italská opera spolupracuje jako jazyková poradkyně s Národním divadlem Praha, s Operou Mozart, s operou v Ústí nad Labem, Dětskou operou Praha a s jednotlivými operními sólisty. Spolupracuje i s dalšími českými operními divadly (Státní opera Praha, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, opera v Ústí nad Labem, Liberci, Brně, Českých Budějovicích, Opavě), s Českým rozhlasem Praha (pořady na téma italské reálie, zvláště italská opera), Českou televizí Praha (překlady operních libret a jiné vokální literatury). Spolupracuje na grantu Italská opera (katedra muzikologie FF UK a Ústav dějiny hudby). Překládá a vytváří filmové skripty k titulkům.

Knihy od Marie Kronbergerová
Další autor