Film a divadlo (2)
 • Sleva!
  img-book

  Publikace reflektuje skutečnost, že se italské opery, těšící se velké oblibě, v posledních desetiletích i u nás uvádějí v originále. Zájemci o tuto oblast hudební kultury dnes slyší známé árie nejen v divadle, koncertních síních, rozhlasu, televizi či v širokém výběru na internetu v libozvučné italštině, ale mnohdy ke kompletnímu prožitku chybí posluchači či diváku porozumění textu. Této situaci vychází vstříc kniha, která čtenáři předkládá známé árie a scény z oper na libreto v italštině, vybavené překladem a kontextem dané árie a uspořádané do kapitol podle příslušných oper. Víc než 150 árií a dalších úryvků komentují desítky pěvců tří generací, kteří je na jevišti nebo koncertně ztvárnili, a svou interpretací tak milovníkům italské opery předávali krásu zpívaného slova. Zpěváky, mezi nimiž jsou i nejvýznamnější umělci současnosti, působící na jevištích slavných světových divadel, spojuje vystupování v některém ze tří pražských historických operních domů, Stavovského divadla, Národního divadla a Státní opery.


 • Sleva!
  img-book
  Ke vzniku československé republiky nedošlo samo sebou. Do politických změn zapadají krátké příběhy významných lidí, kteří se o vznik našeho státu přičinili. 
  V roce 2018 uplynulo 100 let od vzniku Československé republiky. V roce 1993 se tato republika rozpadla na Českou a Slovenskou republiku. Dnešní mladí lidé proto ani nemohou vědět, co vzniku Československé republiky, která je jejich domovem, předcházelo.
  Tato kniha se poctivě snaží čtenářům vznik Československé republiky přiblížit. Jednotlivé kapitoly jsou drobnými příběhy významných lidí, a tedy i účastníků této slavné doby. Jsou podány tak, jak by se mohly odehrát. Publikace se snaží o historickou autentičnost.
  Protože je téma vzniku Československé republiky převážně naučné, autorka zvolila pro uvolnění a rozvedení tématu fiktivní příběhy z jednotlivých období, vložené do dialogu otce se synem.

  Ta země je i Tvá od: Zdenka Rozehnalová 329  290