• Sleva!
    img-book

    Publikace reflektuje skutečnost, že se italské opery, těšící se velké oblibě, v posledních desetiletích i u nás uvádějí v originále. Zájemci o tuto oblast hudební kultury dnes slyší známé árie nejen v divadle, koncertních síních, rozhlasu, televizi či v širokém výběru na internetu v libozvučné italštině, ale mnohdy ke kompletnímu prožitku chybí posluchači či diváku porozumění textu. Této situaci vychází vstříc kniha, která čtenáři předkládá známé árie a scény z oper na libreto v italštině, vybavené překladem a kontextem dané árie a uspořádané do kapitol podle příslušných oper. Víc než 150 árií a dalších úryvků komentují desítky pěvců tří generací, kteří je na jevišti nebo koncertně ztvárnili, a svou interpretací tak milovníkům italské opery předávali krásu zpívaného slova. Zpěváky, mezi nimiž jsou i nejvýznamnější umělci současnosti, působící na jevištích slavných světových divadel, spojuje vystupování v některém ze tří pražských historických operních domů, Stavovského divadla, Národního divadla a Státní opery.