Zpět do obchodu

Registrace

Vladimír Rozehnal

„Území je nutné chránit před nekoordinovanou realizací zájmů uživatelů, jejichž stupnice hodnot je často v rozporu s obecným zájmem.“

rozehnal-vladimir1

Vladimír Rozehnal je architekt zaměřený na urbanismus. Dříve byl zaměstnán ve Stavoprojektu Hradec Králové, od roku 1991 pracuje ve vlastním architektonickém ateliéru v Pardubicích s Ing. arch. Ivanem Vosmekem.

Ve východních Čechách zpracoval desítky územních plánů měst a obcí a urbanistických studií. Dlouhodobě se zabývá problematikou Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). V roce 2003 zpracoval Regulační plán městské památkové zóny Chrudim a v roce 2010 územní plán Moravské Třebové.

V devadesátých letech působil jako městský architekt v Ústí nad Orlicí. Jako člen Klubu přátel Pardubicka pravidelně přispívá do Vlastivědných listů.

KNIHY OD VLADIMÍRA ROZEHNALA